Passionate People

Lifestyle inzichten, informatie en aantrekkelijke content


voor mensen met beperkte mobiliteit

Neem de regie bij jouw rolstoel selectie proces

Neem de regie bij jouw rolstoel selectie proces

Ik kan mij niet voorstellen welke emoties er door je heen gaan bij het horen van de woorden “je hebt een dwarslaesie”. Het moment waarop je leven in een oogwenk verandert en alle hoop vervliegt terwijl de feiten tot je doordringen moet het moeilijkste gevoel van de wereld geven. Dit gezegd hebbende, wil ik beweren dat er hoop is. Of je nu een nieuwe beperking hebt of er al geruime tijd mee leeft: er is hoop op een nieuwe toekomst. Natuurlijk, deze zal anders zijn, maar terug integreren in jouw dagelijks leven is mogelijk.

Een keuze maken

Eén van de belangrijkste stappen om ervoor te zorgen dat jouw dagelijks leven zo soepel mogelijk verloopt is het kiezen van je nieuwe uitrusting. Wanneer je een nieuwe gebruiker bent, wordt deze stap normaliter doorlopen wanneer je in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft. De realiteit van dit proces is, dat wanneer je net begint te wennen aan je nieuwe leven, je verzekeringsmaatschappij je revalidatietijd zo kort mogelijk wil houden. Tegelijkertijd werken je therapeuten er onvermoeibaar aan om je zoveel mogelijk sessies te geven en het lange traject van revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden. Te midden van al deze chaos komt een rolstoeladviseur langs om met jou de voordelen en eigenschappen van verschillende rolstoelen te bespreken. Een keuze waarbij je nooit stil hebt gestaan.

Vraag een demonstratie

Vaker wel dan niet, hoor ik de woorden “ik heb niet eens mijn eigen stoel gekozen” of “hoe kon ik weten wat ik nodig had?”. Misschien heb je een paar verschillende rolstoelen in het echt gezien, heb je er één op een video gezien of heb je er één of twee kunnen uitproberen. Hoe dan ook, er werd uiteindelijk een keuze gemaakt en dan begint het lange wachten – het wachten op het akkoord van de gemeente of de verzekeringsmaatschappij. Tegen de tijd dat het zover is, heb je al een iets beter beeld over wat je nodig hebt en wil. En wanneer je rolstoel uiteindelijk geleverd wordt, kan deze waarschijnlijk niet alles wat je gehoopt had.

Bij iedere rolstoel selectie zou de vraag van vandaag moeten zijn: “Laat maar zien!”. Het is geen optie om afwachtend te zijn en niet betrokken bij de keuze van jouw rolstoel. Ja, veel stoelen hebben dezelfde of vergelijkbare eigenschappen, maar hoe verhouden deze zich tot jou en jouw leven, is de vraag. Wat maakt de één anders dan de ander? Wil je bijvoorbeeld gemakkelijk aan tafel kunnen zitten met een (elektrische) rolstoel? Zo ja, vraag dan na hoe dat werkt bij een bepaalde stoel? Wil je een elektrische rolstoel die goed is voor gebruik buitenshuis omdat dat onderdeel is van jouw levensstijl? Vraag om de stoel zelf te proberen. Wil je een comfortabel zitsysteem dat niet alleen klinische voordelen biedt, maar je ook de mogelijkheid biedt om oog in oog contact te hebben met familie en vrienden? Vraag een demonstratie.

Ga voor de rolstoel van jouw keuze

Helaas leven wij in een wereld waarin vergoedingen worden teruggesnoeid en trajecten lang duren. We hebben allemaal één kans om jou, de eindgebruiker, aan de stoel te helpen die het beste aansluit op jouw wensen en behoeften. Wees betrokken en ga niet klakkeloos akkoord met een “nee”. Vraag ernaar de verschillende mogelijkheden te zien, met name nieuwe technologieën. Laat iemand je tonen hoe functies werken en bediend worden. Vraag wat je wil. Tot slot, bedenk dat wanneer een vergoeding niet meteen wordt toegekend, er andere manieren zijn om de rolstoel van jouw keuze te krijgen. Bedenk hierbij bijvoorbeeld aan een PGB.

Meer informatie hierover lees je bijvoorbeeld hier.

Informatie:

Dit blog is geschreven door Misty Homen, gastblogger voor Invacare.